Canvi climàtic, model energètic i sobirania energètica (I)