Canvi climàtic, model energètic i sobirania energètica (II)