Canvi climàtic, Model Energètic i Sobirania Energètica

A començament de desembre tindrà lloc la cimera mundial  sobre canvi climàtic a París. Tanmateix, el dret a un medi ambient saludable està íntimament lligat al canvi de model energètic i, també, al model de transport.

Com a CUP Capgirem Sants-Montjuic pensem que cal apostar per un model de ciutat i social que tingui en compte la perspectiva ecològica.  Encetem una campanya de conscienciació sobre els problemes de contaminació, tant globals com locals.

“Millorar el transport públic: una qüestió de mobilitat, però també de salut pública.”

El model de mobilitat a Barcelona s’ha d’abordar des d’una perspectiva metropolitana  i de

decreixement del parc automobilístic.

 

La contaminació atmosfèrica té conseqüències molt greus per a la salut pública  i, per tant, la

seva reducció hauria d’esdevenir un objectiu prioritari de qualsevol política pública. Així,

segons Jordi Sunyer, codirector i investigador del Centre d’Investigació en Epidemiologia

Mediambiental (CREAL), les partícules respirables PM10 que es troben a la  ciutat de Barcelona

i a la resta de l’àrea metropolitana estan al voltant de 40-50 mg/m3, quan l’OMS (Organització

Mundial de la Salut)  fixa un llindar màxim de 20mg/m3.

En aquest sentit, i partint de l’estudi Els beneficis per a la salut  pública de la reducció de la

contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona, que van elaborar els

departaments de Salut i de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya al 2007,

es podrien reduir 3.500 morts prematures (aproximadament el 12% de totes les morts

naturals entre les persones més grans de 30 anys), si reduïm la contaminació a l’àrea

metropolitana. Aquesta reducció representaria un increment de l’esperança de vida de

gairebé 14 mesos, a més de reduir en 1.800 els ingressos hospitalaris per causes

cardiorespiratòries, produir 5.100 casos menys de símptomes de bronquitis crònica en

adults,  31.100 casos menys de bronquitis agudes en nens i 54.000 crisis d’asma menys en

nens i adults.

Per això, des de la CUP creiem que reduir la contaminació ha de ser un factor clau per garantir

un medi ambient sa i millorar la salut de la població en general i de les classes populars, en

particular la d’aquelles persones que viuen en barris i zones de la ciutat més contaminades.

Si vols més informació continua llegint