Canvi climàtic, Model Energètic i Sobirania Energètica